MÜZİK VE ORFF

 

         Okul öncesi müzik eğitimi için seçtiğimiz Orff metodunun, müzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışmalarına Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl ORFF tarafından başlanmıştır. Tüm dünyada “Orff Öğretisi” olarak tanınan bu yaklaşım günümüzde müzik ve hareket eğitimi olarak da tanımlanmakta ve her insanda var olan ritim oluşturma, ritme uyma, ritim ve müziğe beden devinimleriyle ayak uydurma eğilimlerinin harekete geçirilmesine dayanmaktadır. Aynı zamanda grupla yapılan bir çalışma olmasına rağmen her çocuğun bireyselliğine ve onun kişisel özelliklerine önem vermesi dolayısıyla çocukların kaygılarını ve çekingenliklerini aşmalarına destek olur.Okulumuzda, Orff etkinliği, çocukların ritim duygularını geliştirmek amacıyla kendilerini ifade etmelerini sağlayarak sosyal uyum kazanmalarına yardımcı olmak üzere yapılan bir etkinliktir. Orff Öğretisinde ritim duygularını temel alan bir program uygulanır. Orff Öğretisi, dil-müzik-dans ve ritmin bir arada kullanıldığı bir eğitim yöntemidir. Orff eğitimi; konuşma, şarkı söyleme, ses oluşturma, hareket, dans ve vurmalı çalgıların kullanılmasıyla uygulanır. Bütün duyuların açık tutulduğu çok kanallı bir öğrenme yoludur.

Daha anne karnındayken işitme becerisini kazanan çocuğun, yaşamında müziğin zekâ gelişimindeki büyük rolünden yola çıkan okulumuzda, müzik eğitimi;

·         Müzik dinleme

·         Şarkı söyleme

·         Ses dinleme ve ayırt etme

·         Ritmik çalışmalar

·         Yaratıcı hareket ve dans

·         Müzikli öykü oluşturmagibi teknikler kullanılarak, çocuklara temel müzik becerileri kazandırmayı ve estetik duygularını geliştirmeyi hedefliyor.