Misyonumuz

 

      Atatürk ilke ve inkılâplarını hayata geçirebilen, Farklılıkları kabul eden, görüşlerini rahatlıkla ifade edebilen, karşılaştığı problemlere çözüm yolları üretebilen, çevresine duyarlı, değerlerine sahip çıkan, iletişim becerileri gelişmiş, bireysel ve toplumsal hedefleri olan, mutlu, sağlıklı nitelikli ve çevresine etik davranan çocuklar yetiştirmek