Matematik Etkinlikleri

 

      

     Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmalıdır. Uygulanan matematik etkinlikleri ile çocuklar çevrelerindeki örüntüleri fark etmeli, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmeli, problem çözebilmeli, akıl yürütebilmeli ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilmelidirler. Çocuğun bu etkinliklerden zevk alması, sayılarla ilgili matematiksel kavramların ve işlemlerin oyun yoluyla öğretilmesi ileriki okul dönemi yaşantısında matematiği sevmesi açısından çok önemlidir.Piaget, objelerle oynayan çocukların iki farklı türden bilgi kazandıklarını belirtmiştir. Bunlar fiziksel bilgi; fen eğitimi tarafından, mantıki matematiksel bilgi ise matematik tarafından içerilmektedir.Fiziksel bilgi, gözlenebilen objeler hakkındaki bilgidir. Fiziksel bilgi çocukların objeleri elledikleri ve onların nasıl tepki verdiklerini gözlemledikleri zaman gelişir ve objelerle oynayarak, iterek, kurcalayarak ve düşürerek elde edilir. Örneğin, bir topun yumuşaklığı ve ağırlığı o topa ait fiziksel özelliklerdir. Mantıki matematiksel bilgi ve fiziksel bilgi her biri birbirine bağlıdır ve birlikte gelişir.Birebir Eşleştirme, Sayı Algısı ve Sayma, Sınıflama, Geometri - Şekil, Parça- Bütün, Örüntü,  Uzaysal Algı,Grup/sembol eşleştirmesi

 

Matematiğin temel kavramları olan; Serbest Keşfetme, Örüntü Oluşturma, Gruplama ve Sınıflandırma, Sayma, Mukayese etme, Grafik Oluşturma,Sayı-nesne eşleştirme çalışması Sayıları Algılama ile erken yaşta tanışırlar. İşte bu kavramlarla erken yaşta tanışmak bizim matematiği içselleştirmemizi ve sevmemizi sağlıyor.