Gems Etkinlikleri( Fen ve Doğa )

 

      Öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel soran sorgulayan düşünebilen bireyler yaratmak. GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su ve diğer sıvılar, toprak, kayalar, basit yeryüzü şekilleri, yer çekimi, uzay, madde, ışık, ses, kuvvet-hareket-enerji, ısı-sıcaklık, batma-yüzme, basit makineler (tekerlek, vidalar, kaldıraç gibi), canlı ve cansız varlıklar, keşifler, enerji, mevsimler, doğa olayları, dünyamız,v.b konular Fen ve Doğa etkinliklerimizin içinde yer almaktadır.

 

     GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır. Fen ve Doğa çalışmaları, öğrencilere, kendi kendilerine araştırma ve gözlem yapma ve kendi deneyimleriyle keşfetme imkanı verir. Yapılan deneylerde, öğrenci aktif olarak yer aldığı için, yapılan çalışmaları yaşayarak öğrenir, bu da bilgilerin kalıcılığını sağlar.Öğrenci deney yaparken araçları tanır, uygun şekilde kullanır, anne ve baba veya arkadaşları ile yardımlaşmayı, paylaşmayı öğrenir. Deney sonunda ise, bir işi başarmanın hazzını duyar. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, geleceğimizi kuracak olan çocuklarımızın öğrenmeye açık, kendini sürekli yenileyen, araştıran, üreten, sorun çözmeye yatkın çağdaş bireyler olarak yetişmeleri uygulamalı bir eğitim sayesinde daha iyi gerçekleştirilir.