DRAMA

     

    

      Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkılarak bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vb. tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğinden (spontane) şimdi ve burada ilkesine, mış gibi yapmaya dayalıdır. Yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Çocukların dünyasını, oyunlarını merkezine alır. Çocukların deneyimleri ve katılımları ile süreç gelişir. Çocuklar, ele alınan konu üzerine düşünmeyi, onu hissetmeyi ve ona katılmayı eğitmen eşliğinde deneyimlerler. Eğitsel bir yöntem, bir tür yaşam pratiği, oyuna dayalı bir tür grup çalışmasıdır.

 

    Öğrencilerin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyon çalışmaları yapılmaktadır.