İNGİLİZCE

 

      

      Anaokulumuzda çocuklarımız, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri deneyimlemektedir. Değişik kültürlere saygı ve ilgi duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır.Anaokulu öğrencileri yabancı dili, en iyi  bir şekilde öğrenebilecekleri yaştadırlar. Amacımız, çocuklarımızın İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlamak ve İngilizcede duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilecekleri iletişim becerilerini kazandırmaktır. İngilizce yönergeleri anlayıp uygulayabilirler

    Konuşturan bir İngilizce eğitimini hedefleyen okulumuz Akademisyen ve uzman Öğretmen (TeacherTrainer) liderliğinde hazırlanan İngilizce programımız, öğrencilerin yaşlarını, fiziksel, duygusal ve sosyal becerilerini esas alarak yaratıcı, eğlenceli ve dili kullandırmaya yönelik metot ve materyaller kullanarak desteklemektedir.