Akıl Oyunları Robotik Kodlama

     

           Kodlama eğitimi ile çocuklar analitik düşünme yeteneklerini geliştirirler. Aynı zamanda bu eğitim algoritma mantığını da kavramalarını sağlamaktadır. Algoritma, bir problemin çözümü için gerekli olan adımları belirten bir terimdir. Öğrenen ve geliştiren çocuklarsa, hayatlarında karşılaştıkları her sorun için çözüm üretebilme becerisi elde etmiş olur. Çocukların zihinsel becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen oyunlardır. Tüm oyunlar hedef ve kazanımlara göre gruplandırılıp, sıralandırılmıştır. Çocuğun temel işinin oyun olduğu bilinci ile farkına varmadan öğretmeyi hedefler. Oyun oynarken; özgüven duygusunun kazanımı, problem çözme becerisinin gelişimi, kazanma kaybetme, sıra alma, sıra bekleme ve karar verme gibi beceriler, hedeflediğimiz bazı kazanımlardır. Kodlama eğitimi; Dikkat,konsantrasyon, strateji ve geliştirme kabiliyetlerinin güçlenmesine destek olur.

 

o    Görsel algıyı güçlendirme,

o    Hayal Gücünün artması, Hafızanın güçlenmesi,

o    Özgüven duygusunun kazanımı,

o    Kuralları anlama, kurallara uyma becerisi,

o    Uzaysal algılama,

o    Yön, Sağ-sol kavramlarının öğrenilmesi,

o    Doğru ve çabuk düşünebilme, karar verebilme,

o    Alıcı ve ifade edici dilin geliştirilmesi,

o    Soru sorma, dinleme becerisi

o    Kelime dağarcığının arttırılması,

o    Görev paylaşımı, kazanma, kaybetme bilinci, ortak hareket edebilme becerisi,